**عشق گمشده**

دلی را دوست دارم که در بازار نامردان به حراج گذاسته نشده...

 دخترک گل فروش شیشه تمام ماشینها را زده بود،  چیزی گیرش نیامده بود، جزءنگاه تحقیر آمیز...  چشماش به اونطرف خیابون افتاد!!!  خانمی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

نه نمیشود...

         نمی شود دوســـــــــت نداشت...         لجم هم که بگیرد از دســـــــتت،                  نهایتش این است            دفترچه خاطـــــــــراتـــم         پر از فحش های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
آبان 96
1 پست
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
42 پست
آبان 92
68 پست
مهر 92
103 پست
شهریور 92
94 پست
مرداد 92
13 پست