نه نمیشود...

         نمی شود دوســـــــــت نداشت...

        لجم هم که بگیرد از دســـــــتت،

                 نهایتش این است

           دفترچه خاطـــــــــراتـــم

        پر از فحش های عاشقانه می شود...

     پسر ۱۶ ساله به عنوان جوان ترین کس به دختر تبدیل شد! +تصاوی

/ 0 نظر / 29 بازدید