عشق

فراموش نکن هیچ گلی به فکر رقابت با گلی نیست.

گل سرخ برای سرخ بودنش هیچ دلیلی نمیخواهد.

تو برای مهربان بود هم دنبال دلیل نباش.

 

مهدی خزائلی

/ 0 نظر / 55 بازدید